Artykuły w roczniku 2012 recenzowali:

prof. dr hab. Eugeniusz Bolach
dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk
dr Ryszard Jasiński
dr Krzysztof Kassolik
dr hab. Jan W. Kochański
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
prof. d hab. Andrzej Kosmol
dr hab. Michał Kuczyński
dr hab. Lesław Kulmatycki
prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz
dr hab. Anna Marchewka
dr Renata Markowska
prof. dr hab. Joanna Rymaszewska
dr hab. Anna Skrzek
prof. dr hab. Anna Straburzyńska-Lupa
prof. dr hab. Jan Ślężyński
prof. dr hab. Marek Woźniewski
prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
prof. dr hab. Mariusz Zimmer