Artykuły w roczniku 2013 recenzowali:

prof. dr hab. Eugeniusz Bolach 
dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk
prof. dr hab. Zofia Ignasiak
dr hab. Jan Kochański
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
dr hab. Anna Marchewka
dr hab. Bartosz Molik
dr hab. Małgorzata Mraz
prof. dr hab. Janusz Nowotny
prof. dr hab. Józef Opara
prof. dr hab. Wiesław Osiński
dr hab. Anna Skrzek
prof. dr hab. Jan Ślężyński
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Krzysztof Wronecki