Artykuły w roczniku 2014 recenzowali:

dr hab. Aleksander Barinow-Wojewódzki
prof. dr hab. Eugeniusz Bolach
prof. dr hab. Zofia Ignasiak
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
dr hab. Maria Kostyszak
dr hab. Lesław Kulmatycki
dr hab. Małgorzata Mraz
prof. dr hab. Józef Opara
prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski
dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Edyta Smolis-Bąk
prof. dr hab. Jan Ślężyński
prof. dr hab. Marek Woźniewski
dr hab. Mirosław Żarowski