Artykuły w roczniku 2015 recenzowali:

prof. dr hab. Eugeniusz Bolach
prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
dr hab. Iwona Malicka
dr Renata Markowska
dr hab. Małgorzata Mraz
dr Henryk Nawara
prof. dr hab. Józef Opara
prof. dr hab. Tadeusz Skolimowski
prof. dr hab. Anna Skrzek
dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha
prof. dr hab. Jan Ślężyński
prof. dr hab. Marek Woźniewski
prof. dr hab. Zdzisława Wrzosek
dr hab. Mirosław Żarowski